Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Consulting

Ζητήστε την συμβουλή της TAKTIK πριν κάνετε τα πρώτα βήματα για την εξωστρέφειά σας. Μπορούμε να γίνουμε ο πιο στενό σας συνεργάτης και να προλάβουμε δυσάρεστες περιπέτειες και περιττά έξοδα.

Ενσύραματα και ασύρματα

Δίκτυα

Η TAKTIK εξειδικεύεται στον τομέα των δικτύων και μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις.

Διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές

Web Services

Η TAKTIK υποστηρίζει τις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης με την φαντασία των έμπειρων συνεργατών της και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να επιπλεύσει κανείς στον ωκεανό που λέγεται διαδίκτυο, επωφελούμενος από τις ευκαιρίες που επιφυλάσσει.

Τηλεπικοινωνιακές εκστρατείες προβολής

Campaigns

Η TAKTIK παρέχει διάφορα μέσα για την προώθηση των προϊόντων μίας επιχείρησης και καμπάνιες που κάποτε προϋπέθεταν μεγάλες ομάδες δυνητικών πελατών είναι πλέον προσιτές ακόμη και για εταιρείες με μικρούς προϋπολογισμούς και πελατολόγια.

Η TAKTIK δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με αυτήν. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που αναζητούν οικονομικές λύσεις μέσα από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

Μοναδική Προσφορά

Μην χάσετε αυτή την προσφορά...

Περί Ημών

Η TAKTIK είναι μία νέα ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη ποιοτικών επικοινωνιακών εναλλακτικών με χαμηλό κόστος σε όλο το εύρος των νέων τεχνολογιών, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.

Η εταιρεία μας αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες, στα συστήματα ασφαλείας και στην ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων στον τομέα της σταθερής, κινητής και διαδικτυακής επικοινωνίας.

0
Satisfied Clients
0
Industries served
0
Networks installed
0
Successful Campaigns