Υπηρεσίες

Η TAKTIK δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με αυτήν. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που αναζητούν οικονομικές λύσεις μέσα από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες της TAKTIK διαιρούνται στις κάτωθι κατηγορίες:

NetworksNetworks
1. Ενσύρματες δικτυακές εγκαταστάσεις
2. Ασύρματες δικτυακές εγκαταστάσεις
3. Μικροκυματικές ζεύξεις
4. Δικτυακές λύσεις

Web ServicesWeb Services
1. Φιλοξενία (Web Hosting)
2. Ιστοσελίδες (Web Development)
3. Διαδικτυακές Εφαρμογές
4. SEO (Search Engine Optimization)

CampaignsCampaigns
1. Telemarketing
2. Bulk SMS
3. Social Media
4. Email Marketing

ConsultingConsulting
1. Επιλογή παρόχου
2. Μελέτες εγκαταστάσεων
3. Πολιτικό Imagemaking
4. Οικονομοτεχνικές μελέτες