Έχετε κάποιον προϊόν/υπηρεσία της TAKTIK και χρειάζεστε την βοήθειά μας; Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία εισόδου που σας έχουν αποσταλεί από την TAKTIK για να εισέλθετε στο σύστημα υποστήριξης. Αν δεν διαθέτετε τέτοια στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο +30 211 8000 617 ή χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας κάνοντας κλικ εδώ.

Η χρήση του συστήματος υποβολής αιτημάτων υποστήριξης της TAKTIK προσφέρεται αποκλειστικά σε πελάτες της εταιρείας και ενδείκνυται ως το ιδανικό μέσο για την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση αποριών ή προβλημάτων σε εμπορεύματα και υπηρεσίες της TAKTIK.

Το κόστος της υπηρεσίας υποστήριξης ορίζεται από τις σχετικές συμβάσεις υποστήριξης της που έχει συνάψει η TAKTIK με τον πελάτη και δύναται να σχετίζεται με τον τύπο, το επίπεδο ή και την διάρκεια της διαδικασίας υποστήριξης.

Για την σωστή αντιμετώπιση οιουδήποτε ζητήματος, ο πελάτης πρέπει να δρομολογεί μέσω της ανωτέρω φόρμας το ζήτημά του στο αρμόδιο τμήμα, διαφορετικά ενδέχεται να μην εξυπηρετηθεί εγκαίρως.

Η TAKTIK δύναται να αρνηθεί την υποστήριξη κάποιου αιτήματος και να το απορρίψει σε περιπτώσεις που αυτό δεν συνάδει με τις διατάξεις της συμβάσεώς της με τον πελάτη, όπως π.χ. σε περιπτώσεις όπου η βλάβη ή εν γένει το πρόβλημα έχει προκύψει από υπαιτιότητα του πελάτη και από δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από την σύμβαση.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο προσωπικό της TAKTIK δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υποβληθέν αίτημα, ο πελάτης μπορεί να το επανυποβάλει. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για καταγγελία της συμβάσεως της TAKTIK με τον πελάτη, εκτός και αν αυτό ορίζεται έτσι στην σύμβαση αυτή.

Privacy

Item Κατάσταση Opt-in Date Opt-out Date Action
Θέμα
Θέμα